Bestyrelsen

Kollegiets bestyrelse har til formål at sørge for driften på kollegiet. Bestyrelsen skal budgettere vedligeholdelse og nye ting på kollegiet, herunder udendørs faciliteter såsom bænke, grill, cykelskue og affaldcontainere. De søger desuden for vedligeholdelse af indendørsfaciliteter som vaskerum, depotrum og fælleslokalet. Desuden har de en tæt kontakt til Kristiansdal.

Bestyrelsesformand

Sarah Aamand

Kontakt Sarah på Mail

Bestyrelsesmedlem

Felix Benkjer

Kontakt Felix på Facebook

Kontakt bestyrelsen via email

Alternativt kan du sende os en mail på mail@ravnholtvanget.dk

Aktivitetsudvalget

Kollegiets aktivitetsudvalg har til formål at arrangere sjove og hyggelige arrangementer for kollegiets beboere, herunder fester, filmaften, fællesspisning og meget andet. Udvalget består af frivillige medlemmer bosat på kollegiet.

Philip Englund

Fest- og Aktivitetsmedlem

Sara Skov  Hansen

Fest- og Aktivitetsmedlem

 

Frederikke Ørgaard Jedorf

Fest- og Aktivitetsmedlem