Regler ved leje af fælleslokalet

Er det første gang du lejer vores fælleslokale, beder vi dig venligst bruge tiden på at læse reglerne igennem for at undgå bøder/gebyr efter endt leje.

Bookning & Nøgleudlevering

 • Lån af kollegiets fælleslokale er gratis, og gælder kun for kollegiets aktive beboere.
 • Fortryder du din booking, eller har ombestemt dig, bedes du annullere din booking. Dette gøres via linket i den bekræftelsesmail du har fået tilsendt ved booking.
 • Nøglen afhentes ved én af lokaleudvalgets medlemmer, og udleveres kun til beboere med tilknytning til kollegiet.
 • Du skal aftale og afhente en nøgle til lokalet senest 24 timer før du skal bruge det, i tilfælde af at medlemmerne ikke er hjemme på det pågældende tidspunkt. Afhenter man nøglen for sent, så er det din egen skyld, hvis du ikke kan få den udleveret.
 • Lokalet kan lejes flere dage i træk, dog skal du respektere at andre også skal have mulighed for at låne det, så skal det lejes en hel weekend, SKAL du kontakte lokaleudvalget først.
 • Lokalet må lejes frem til kl. 23.00 søndag-torsdag og frem til 03.00 fredag-lørdag. Begrænsningen er fastsat på baggrund af støjgener for naboer og genneralle regler vedr. larm og støj i området.
 • Lokalet SKAL forlades inden for tidsfristen, og overtrædelse af dette kan medføre påtale.

 

Ansvar & Erstatning

 • Når du har booket fælleslokalet, kan inventar frit benyttes under hele lejeperioden. Man fjerner ikke ting fra lokalet, og intet inventar må forlade lokalet hverken før, under eller efter leje.
 • Lokalet har almindeligt service til ca. 40 personer, som frit må bruges under ophold.
 • Som lejer hæfter du selv for større skader på fast inventar. Herunder døre, vinduer, skabe og vægge.
 • Er uheldet ude at der ryger en tallerken eller glas på gulvet, bliver dersom udgangspunkt ikke opkrævet noget, men vi håber du vil være ærlig omkring dette og sige det, så vi kan få købt nyt ind.
 • Vi påskønner at du/i behandler tingene og inventar som at dette var dine egne.
 • Musik, larm og støj må ikke være til gene for andre beboer i kollegiet, hold et passende niveau og vis respekt.
 • Døre og vinduer SKAL holdes lukket efter kl. 21.00 søndag-torsdag og 00.00 fredaglørdag.
 • Ved henvendelse fra andre beboere vedr. larm, skal der vises forståelse og du skal acceptere at der også er andre som muligvis ikke har interesse i at deltage i din fest/arrangement.

 

Aflevering & Rengøring

 • Fælleslokalet vil som udgangspunkt blive efterset af en fra lokaleudvalget efter endt leje for at tjekke efterladt stand og rengøring. Dette kan dog ikke altid garanteres, grundet travlhed. Det er som udgangspunkt dit ansvar at sikre at toiletter, køkken og alle brugbare overflader er rengjort og gulvet er vasket.
 • Lokalet skal være rengjort og afleveret inden din lejeperiode er udløbet, dvs. hvis du lejer lokalet til efter 22, skal der være rengjort senest 12.00 næste dag, eller skal du udvide din lejeperiode.
 • HELE gulvet skal vaskes og rengøres efter brug, herunder i salen, køkkenet og på toieltterne.
 • Fælleslokalet og området omkring skal være opryddet efter leje. Gården omkring lokalet (ved nr. 11) skal ryddes op, hvis der ligger dåser, flasker, cigaretpakker mm.
 • Opvaskemaskinen tømmes fra den tidligere lejer, og du sætter alt dit brugte service i den og starter den, uanset mængde. Den næste lejer tømmer derved din opvask.
 • Alt skrald skal fjernes, og skraldespande tømmes i de nærtliggende containere.

 

Vores aftale

Overstående punkter skal overholdes og respekteres af alle som lejer fælleslokalet kort- eller langvarigt.

Overtrædes disse reglerne, vil der som udgangspunkt blive givet advarsel til lejerne, men i grovere tilfælde kan vi være nødsaget til at give bøder, hvis lokalet er efterladt i uforsvarlig stand.

Gentagnede overtrædelse af reglerne og advarsler fra lokaleudvalget/bestyrelse vil føre der permanent udelukkelse fra at benytte lokalet igen.

God fornøjelse med fælleslokalet.

Med venlig hilsen,

Lokaleudvalget og resten af teamet